Opgeven Grote Optocht


Grote Optocht met carnaval 2022 afgelast

Vanwege de coronacrisis is besloten om de Grote Optocht tijdens Carnaval 2022 af te gelasten. We zijn nog aan het kijken of we hem in kunnen halen verderop in het jaar maar we hopen in ieder geval dat in 2023 deze optocht wel weer verreden kan worden. Om alvast een indruk te krijgen hoe de eerstvolgende optocht te werk zal gaan hebben we de informatie van de Grote Optocht van 2020 hieronder laten staan. Dit zal in grote lijnen overeen gaan komen, kleine wijzigingen zijn uiteraard voorbehouden.

Opgeven Grote Optocht

Vanaf nu kan er ingeschreven worden om deel te nemen aan de Grote Optocht van het Meekrapdurp op 23 februari (start 14.11 uur) aanstaande. Hieronder kun je het reglement en inschrijfformulier downloaden.

Reglement Grote Optocht 2020

Deelnameformulier 2020

Wijzigingen en aandachtspunten

Er zijn dit jaar nogal wat wijzigen ten opzichte van vorig jaar. De grootste/belangrijkste sommen wie hieronder op. Voor het overige wordt verwezen naar het reglement.

  • De categorieën waarvoor u zich kunt opgeven zijn gewijzigd in: A wagens, B wagens, Grote groepen, Kleine groepen en de Jeugdcategorie. Zie het hieronder of in het reglement de omschrijving van de categorieën. Voor de veiligheidseisen en aansprakelijkheid tijdens de optocht, verwijzen we u naar het reglement.
  • De route is dit jaar gewijzigd. Van verschillende deelnemers hebben we te horen gekregen dat de optocht als te lang werd ervaren. Hierdoor hebben we besloten de route te verkorten, deze is als volgt: Jos Erneststraat (niet voor A-wagens), Noordzeedijk, J.F. Vlekkeplein, Dennis Leestraat, Beetwortelstraat, Mgr. Dellepoortstraat, Kristalsingel, Havenstraat, Dennis Leestraat, J.F. Vlekkeplein. Het defilé wordt afgenomen tijdens de eerste doorkomst op het J.F. Vlekkeplein. Voor een overzichtskaart wordt verwezen naar bijlage 1 van dit reglement. Of klik hier. Verder is het voor wagens, welke richting Fijnaart-Oud Gastel moeten, mogelijk om bij het verlaten van de Havenstraat reeds die richting op te rijden: deze hoeven dan niet te ontbinden op de tweede doorkomst op het J.F. Vlekkeplein.
  • Het opstellen van de A-Wagens vindt plaats op de Noordzeedijk vanaf de uitrit van de Jos Erneststraat, hier is ook de mogelijkheid om op te bouwen vanaf 10.00 uur. De overige categorieën zullen opstellen in de omgeving Jos Erneststraat /L.P. van Mallandstraat. Geadviseerd wordt om met de A wagens vanuit de richting Dinteloord de Noordzeedijk op te komen rijden, de verkeersregelaars zullen hiervan op de hoogte zijn.
  • De optocht wordt ontbonden op het J.F. Vlekkeplein. Hierna kunnen de deelnemers zowel in de richting van Dinteloord alsook de richting Fijnaart/Oud Gastel de optocht verlaten.
  • De te winnen geldprijzen zijn fors opgehoogd. Alle prijzen zullen in alle categorieën bestaan uit een attentie. Voor iedere categorie geldt dat deze attentie wordt aangevuld met prijzengeld voor de nummers 1 t/m 8 bij de A-wagens en 1 t/m 5 voor iedere andere categorie. Een overzicht van dit prijzengeld is te vinden in bijlage 2 van het reglement en hieronder.
  • Er is dit jaar een Publieksprijs te winnen. Deze Publieksprijs is categorie onafhankelijk en kan dus door iedere deelnemer aan de optocht gewonnen worden. De prijs bestaat uit een attentie en de in bijlage 2 van het reglement genoemde geldprijs.
  • De prijsuitreiking vindt plaats op één van de podia van “Het Carnaval Festival”. Tijdens dit carnavalsfeest start de prijsuitreiking van de Jeugdcategorie, Kleine loopgroepen en Grote loopgroepen om ca. 18.30 uur. De prijsuitreiking van de B-Wagens en A-wagens start om ca. 20.30 uur.
  • Let op de brandveiligheidseisen zoals opgenomen in artikel D16 van het reglement.

Categorieën

A-Wagens

De lengte van de wagen dient 7.00 meter of langer te zijn. Dit wordt gemeten van de voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het laatste significant aanwezige object van de wagen. De eventuele trekstang en trekkend voertuig worden niet meegerekend.

B-wagens

De lengte van de wagen dient korter te zijn dan 7.00 meter. Dit wordt gemeten van de voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het laatste significant aanwezige object van de wagen. De eventuele trekstang en trekkend voertuig worden niet meegerekend.

Grote groepen

Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de groep. De groep bestaat uit minimaal 8 personen.

Kleine groepen

Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de groep. De groep bestaat uit maximaal 7 personen.

Jeugdcategorie

Deze categorie is niet gebonden aan vorm: het maakt dus niet uit of het grote of kleine wagen is, grote of kleine groep is enz.

Ieder kind (of groep kinderen) kan zich inschrijven voor deze categorie waarbij het oudste kind niet ouder mag zijn dan 13 jaar op de dag van de optocht. Bij deze categorie is conform dit reglement een volwassen begeleider verplicht, deze persoon wordt uiteraard niet meegerekend bij de leeftijdsbepaling.

Het is voor kinderen die deel willen nemen aan de optocht niet verplicht om zich in deze categorie in te schrijven, inschrijven in één van de hierboven beschreven categorieën is uiteraard ook mogelijk als aan de vereiste van deze categorie wordt voldaan.

Overzicht prijzengeld

A- Wagens:

1 € 250,-
2 € 225,-
3 € 175,-
4 € 150,-
5 € 100,-
6 € 100,-
7 € 50,-
8 € 50,-

B-wagens:

1 € 100,-
2 € 70,-
3 € 50,-
4 € 30,-
5 € 20,-

Grote groepen

1 € 50,-
2 € 40,-
3 € 30,-
4 € 10,-
5 € 10,-

Kleine groepen

1 € 30,-
2 € 20,-
3 € 15,-
4 € 10,-
5 € 10,-

Jeugdcategorie

1 € 30,-
2 € 20,-
3 € 15,-
4 € 10,-
5 € 10,-

Publieksprijs

1 € 100,-

Inschrijven

Wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld en heeft ondertekend verzoeken wij u om dit voor vrijdag 14 februari a.s. op te sturen naar: P. Picavet, Mgr. Dellepoortstraat 41, 4754 BM Stampersgat. Het is ook mogelijk om een ingescand ondertekend formulier naar ons te mailen, waarbij uw ondertekening duidelijk zichtbaar is. Mail dit dan naar demeekrap@hotmail.com. Heeft u zich ingeschreven dan ontvangt u in de week voor de optocht nadere informatie m.b.t. uw startnummer, opsteltijd en de prijsuitreiking enz.