Opgeven Grote Optocht


Opgeven Grote Optocht 2024

Vanaf nu kan er ingeschreven worden om deel te nemen aan de Grote Optocht van het Meekrapdurp op zondag 11 februari 2024 (start 14.11 uur) aanstaande. Hieronder kun je het inschrijfformulier en reglement downloaden.

Reglement grote optocht Meekrapdurp 2024

Deelnameformulier grote optocht 2024

Wijzigingen en aandachtspunten

De optocht is in zijn opzet gelijk gebleven aan de optocht van vorig jaar:

  • De categorieën waarvoor u zich kunt opgeven zijn: A wagens, B wagens, Grote groepen, Kleine groepen en de Jeugdcategorie. Zie hieronder of het reglement voor de omschrijving van de categorieën, veiligheidseisen en aansprakelijkheid tijdens de optocht.
  • De route is gewijzigd omdat we van verschillende deelnemers kregen te horen dat de optocht als te lang werd ervaren. De route is nu als volgt: Jos Erneststraat (niet voor A-wagens), Noordzeedijk, J.F. Vlekkeplein, Dennis Leestraat, Beetwortelstraat, Mgr. Dellepoortstraat, Kristalsingel, Havenstraat. Het defilé wordt afgenomen tijdens de doorkomst aan het J.F. Vlekkeplein. Voor een overzichtskaart wordt verwezen naar bijlage 1 van het reglement of kijk hieronder.
  • Het opstellen van de A-Wagens vindt plaats op de Noordzeedijk vanaf de uitrit van de Jos Erneststraat, hier is ook de mogelijkheid om op te bouwen vanaf 10.00 uur. De overige categorieën zullen opstellen in de omgeving Jos Erneststraat /L.P. van Mallandstraat. Geadviseerd wordt om met de A wagens vanuit de richting Dinteloord de Noordzeedijk op te komen rijden, de verkeersregelaars zullen hiervan op de hoogte zijn.
  • De optocht wordt ontbonden in de Havenstraat, ter hoogte van Dorpshuis De Steiger. Hierna kunnen de deelnemers zowel in de richting van Dinteloord alsook de richting Fijnaart/Oud Gastel de optocht verlaten, of direct naar het Dorpshuis gaan waar “Het Carnaval Festival” wordt gehouden: een geweldig feest met optredens en uiteraard de prijsuitreiking.
  • De te winnen geldprijzen zijn fors opgehoogd. Alle prijzen zullen in alle categorieën bestaan uit een attentie. Voor iedere categorie geldt dat deze attentie wordt aangevuld met prijzengeld voor de nummers 1 t/m 8 bij de A-wagens en 1 t/m 5 voor iedere andere categorie. Een overzicht van dit prijzengeld is te vinden in bijlage 2 van het reglement of hieronder.
  • Er is dit jaar een Publieksprijs te winnen. Deze Publieksprijs is categorie onafhankelijk en kan dus door iedere deelnemer aan de optocht gewonnen worden. De prijs bestaat uit een attentie en de in bijlage 2 van het reglement en hieronder genoemde geldprijs.
  • De prijsuitreiking vindt plaats op het podium van “Het Carnaval Festival” Tijdens dit carnavalsfeest start de prijsuitreiking van de Jeugdcategorie, Kleine loopgroepen en Grote loopgroepen om ca. 18.30 uur. De prijsuitreiking van de B-Wagens en A-wagens start om ca. 20.30 uur.
  • Let op de brandveiligheidseisen zoals opgenomen in artikel D16 van het reglement en de aanvulling hierop m.b.t. het zelfstandig kunnen verlaten van de wagen bij mogelijke calamiteiten.

Categorieën

A-Wagens

De lengte van de wagen dient 7.00 meter of langer te zijn. Dit wordt gemeten van de voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het laatste significant aanwezige object van de wagen. De eventuele trekstang en trekkend voertuig worden niet meegerekend.

B-wagens

De lengte van de wagen dient korter te zijn dan 7.00 meter. Dit wordt gemeten van de voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het laatste significant aanwezige object van de wagen. De eventuele trekstang en trekkend voertuig worden niet meegerekend.

Grote groepen

Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de groep. De groep bestaat uit minimaal 8 personen.

Kleine groepen

Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de groep. De groep bestaat uit maximaal 7 personen.

Jeugdcategorie

Deze categorie is niet gebonden aan vorm: het maakt dus niet uit of het grote of kleine wagen is, grote of kleine groep is enz.

Ieder kind (of groep kinderen) kan zich inschrijven voor deze categorie waarbij het oudste kind niet ouder mag zijn dan 13 jaar op de dag van de optocht. Bij deze categorie is conform dit reglement een volwassen begeleider verplicht, deze persoon wordt uiteraard niet meegerekend bij de leeftijdsbepaling.

Het is voor kinderen die deel willen nemen aan de optocht niet verplicht om zich in deze categorie in te schrijven, inschrijven in één van de hierboven beschreven categorieën is uiteraard ook mogelijk als aan de vereiste van deze categorie wordt voldaan.

Overzicht prijzengeld

A- Wagens:

1 € 250,-
2 € 225,-
3 € 175,-
4 € 150,-
5 € 100,-
6 € 100,-
7 € 50,-
8 € 50,-

B-wagens:

1 € 100,-
2 € 70,-
3 € 50,-
4 € 30,-
5 € 20,-

Grote groepen

1 € 50,-
2 € 40,-
3 € 30,-
4 € 10,-
5 € 10,-

Kleine groepen

1 € 30,-
2 € 20,-
3 € 15,-
4 € 10,-
5 € 10,-

Jeugdcategorie

1 € 30,-
2 € 20,-
3 € 15,-
4 € 10,-
5 € 10,-

Publieksprijs

1 € 100,-

Route

Inschrijven

Wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld en heeft ondertekend verzoeken wij u om dit voor vrijdag 2 februari 2024. op te sturen naar: P. Picavet, Mgr. Dellepoortstraat 41, 4754 BM Stampersgat. Het is ook mogelijk om een ingescand ondertekend formulier naar ons te mailen, waarbij uw ondertekening duidelijk zichtbaar is. Mail dit dan naar demeekrap@hotmail.com. Heeft u zich ingeschreven dan ontvangt u in de week voor de optocht nadere informatie m.b.t. uw startnummer, opsteltijd en de prijsuitreiking enz.